YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 53 SGK Địa lý 8

Giải bài 2 tr 53 sách GK Địa lớp 8

Đọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Các quốc gia Đông Nam Á có:

STT

Diện tích từ nhỏ đến lớn

STT

Số dân từ ít đến nhiều

1

Xin-ga-po

1

Bru-nây

2

Bru-nây

2

Đông-ti-mo

3

Đông-ti-mo

3

Xin-ga-po

4

Cam-pu-chia

4

Lào

5

Lào

5

Cam-pu-chia

6

Phi-lip-pin

6

Ma-lai-xi-a

7

Ma-lai-xi-a

7

Mi-an-ma

8

Việt Nam

8

Thái Lan

9

Thái Lan

9

Việt Nam

10

Mi-an-ma

10

Phi-lip-pin

11

In-đô-nê-xi-a

11

In-đô-nê-xi-a

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 53 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF