YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào các bảng 5.1 và 13.1 trong SGK, em hãy tính:

- Tổng sô dân khu vực Đông Á năm 2002…………………………………………………………….

- Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á…………………………………………………….

- Số dân khu vực Đông Á gấp …………..lần số dân châu Phi; gấp ……….lần số dân châu Âu; gấp …………lần số dân châu Mĩ; gấp ………….lần số dân châu Đại Dương. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Tổng sô dân khu vực Đông Á năm 2002 là 1509,5 triệu người.

- Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á là 40%.

- Số dân khu vực Đông Á gấp 1,8 lần số dân châu Phi; gấp 2 lần số dân châu Âu; gấp 1,8 lần số dân châu Mĩ; gấp 47 lần số dân châu Đại Dương.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON