Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 8 năm 2017 - 2018

90 phút 10 câu 102 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):