YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc:

  • A. Ơ-rô-pê-ô-it  
  • B. Nê-grô-it
  • C. Môn-gô-lô-it
  • D. Ô-xtra-lô-it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA