• Câu hỏi:

  Cam pu chia nằm ở đới khí hậu nào? 

  • A. Nhiệt đới
  • B. Ôn đới
  • C. Cận nhiệt đới
  • D. Xích đạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC