• Câu hỏi:

  Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng...

  • A. nét liền
  • B. nét liền đậm
  • C. nét gạch gạch
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét gạch gạch.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC