YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 56 Thực hành Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 56 về Thực hành Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Công tắc mở mà đèn sáng
  • B. A và V mắc sai
  • C. Thiếu kí hiệu mối nối ở hai đầu vôn kế
  • D. Tất cả các ý trên
  • A. 1 đèn sợi đốt, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc 2 cực, nguồn điện (2 pin)
  • B. 2 đèn sợi đốt, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc 2 cực, nguồn điện (2 pin)
  • C. 2 đèn sợi đốt, 2 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc 2 cực, nguồn điện (2 pin)
  • D. 1 đèn sợi đốt, 2 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc 2 cực, nguồn điện (2 pin)
  • A. 3 đèn sợi đốt mắc song song và nối tiếp với nguồn 220V
  • B. 3 đèn sợi đốt mắc nối tiếp với nguồn 220V
  • C. 3 đèn sợi đốt mắc song song nguồn 220V
  • D. 3 đèn sợi đốt mắc song song nguồn 110V
  • A. Mạch gồm 2 nhánh song song: nhánh 1 có cầu chì, ổ cắm; nhánh 2 có cầu chì, công tắc, bóng đèn nối tiếp nhau.
  • B. Mạch gồm 2 nhánh nối tiếp: nhánh 1 có cầu chì, ổ cắm; nhánh 2 có cầu chì, công tắc, bóng đèn nối tiếp nhau.
  • C. Mạch gồm 2 nhánh song song: nhánh 1 có cầu chì, ổ cắm; nhánh 2 có cầu chì, công tắc, bóng đèn song song nhau.
  • D. Mạch gồm 2 nhánh nối tiếp: nhánh 1 có cầu chì, ổ cắm; nhánh 2 có cầu chì, công tắc, bóng đèn song song nhau.
  • A. Vẽ đường dây nguồn
  • B. Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn
  • C. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
  • D. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON