• Câu hỏi:

  Phân tích mối liên hệ điện trong sơ đồ nguyên lí sau:

  • A. 3 đèn sợi đốt mắc song song và nối tiếp với nguồn 220V
  • B. 3 đèn sợi đốt mắc nối tiếp với nguồn 220V
  • C. 3 đèn sợi đốt mắc song song nguồn 220V
  • D. 3 đèn sợi đốt mắc song song nguồn 110V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC