ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 53 Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 53 về Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Cách điện
  • B. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện
  • C. Dẫn điện
  • D. Bảo vệ mạch điện
  • A. Trên dây pha, giữa công tắc và ổ lấy điện. 
  • B. Trên dây pha, dưới công tắc và ổ lấy điện. 
  • C. Trên dây pha, trước công tắc và ổ lấy điện. 
  • D. Tất cả đều đúng
   
   
  • A. Aptomat là thiết bị vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện
  • B. Aptomat tự động cắt điện khi có sự cố chập mạch 
  • C. Aptomat có thể thay thế cầu dao, đóng cắt nhanh
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Cầu chì hộp
  • B. Cầu chì ống
  • C. Cầu chì nút
  • D. Cả 3 loại trên
  • A. Vỏ
  • B. Các điện cực
  • C. Dây chảy
  • D. Không có đáp án đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1