• Câu hỏi:

  Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì ?

  • A. Cách điện
  • B. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện
  • C. Dẫn điện
  • D. Bảo vệ mạch điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC