Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 41 Đồ dùng loại điện- nhiệt. Bàn là điện

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 41 về Đồ dùng loại điện- nhiệt. Bàn là điện online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn