ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 41 Đồ dùng loại điện- nhiệt. Bàn là điện

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 41 về Đồ dùng loại điện- nhiệt. Bàn là điện online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1