ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Đồ dùng loại nhiệt điện bàn là điện - Công nghệ 8

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 8 Bài 41 Đồ dùng loại điện- nhiệt . Bàn là điện từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (20 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1