ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 37 Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 37 về Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1