Hỏi đáp về Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện - Công nghệ 8

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 8 Bài 37 Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (7 câu):