ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 13 Bản vẽ lắp

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 13 về Bản vẽ lắp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Đều là bản vẽ kĩ thuật
  • B. Đều có các hình biểu diễn 
  • C. Đều có kích thước và khung tên
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Yêu cầu kĩ thuật
  • B. Bảng kê
  • C. Kích thước
  • D. Khung tên
   
   
  • A. Hình biểu diễn →Khung tên →Bảng kê →Kích thước →Phân tích chi tiết →Tổng hợp
  • B. Khung tên →Bảng kê →Kích thước →Hình biểu diễn →Phân tích chi tiết →Tổng hợp
  • C. Khung tên →Bảng kê →Hình biểu diễn →Kích thước →Phân tích chi tiết →Tổng hợp
  • D. Đáp án A hoặc C
  • A. Diễn tả hình dạng,kết cấu của một sản phẩm
  • B. Diễn tả kết cấu của một sản phẩm
  • C. Diễn tả vị trí tương quan giữa các chi tiết. 
  • D. Đáp án A, B, C
  • A. Kích thước chiều dài của sản phẩm
  • B. Kích thước chiều cao của sản phẩm
  • C. Kích thước chiều rộng của sản phẩm
  • D. Tất cả đều đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1