• Câu hỏi:

  Bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết giống nhau ở những nội dung nào ?

  • A. Đều là bản vẽ kĩ thuật
  • B. Đều có các hình biểu diễn 
  • C. Đều có kích thước và khung tên
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Giống nhau

  • Đều là bản vẽ kĩ thuật

  • Đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC