ON
YOMEDIA

Chương 8: Bảng tính (Microsoft Excel)

 • Bài 1: Cơ bản về Microsoft Excel

  Bài 1: Cơ bản về Microsoft Excel
 • Bài 2: Làm việc với công thức và hàm

  Bài 2: Làm việc với công thức và hàm
 • Bài 3: Sắp xếp và lọc dữ liệu

  Bài 3: Sắp xếp và lọc dữ liệu
 • Bài 4: Chèn thêm các đối tượng vào bảng tính

  Bài 4: Chèn thêm các đối tượng vào bảng tính
 • Bài 5: Chuẩn bị trang in, in ấn

  Bài 5: Chuẩn bị trang in, in ấn

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)