ADMICRO

Chương 6: Thị Trường Độc Quyền Hoàn Toàn

 • Bài 1: Một số vấn đề cơ bản

  Bài 1: Một số vấn đề cơ bản
 • Bài 2: Phân tích trong ngắn hạn

  Bài 2: Phân tích trong ngắn hạn
 • Bài 3: Phân tích trong dài hạn

  Bài 3: Phân tích trong dài hạn
 • Bài 4: Chiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp độc quyền

  Bài 4: Chiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp độc quyền
 • Bài 5: Các biện pháp quản lý và điều tiết đối với doanh nghiệp độc quyền

  Bài 5: Các biện pháp quản lý và điều tiết đối với doanh nghiệp độc quyền

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)