AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của định luật bảo toàn khối lượng:

  • A. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử không bị phân chia.
  • B. Khối lượng các chất sản phẩm phản ứng bằng khối lượng các chất phản ứng.
  • C. Cân hiện đại cho phép xác định khối lượng với độ chính xác cao.
  • D. Vật chất không bị tiêu hủy. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng

  → Đáp án B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>