• Câu hỏi:

  Trong phản ứng hóa học tổng khối lượng của các sản phẩm………tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

  • A. Lớn hơn
  • B. Nhỏ hơn
  • C. Bẳng
  • D. Lớn hơn hay nhỏ hơn tùy thuộc vào hệ số phản ứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC