YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xét một nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập và MPC = 0,75. Khi chính phủ tăng thuế thu nhập cá nhân thêm 1000 tỉ đồng trong khi duy trì mức chi tiêu không thay đổi, thì điều gì xảy ra trên thị trường vốn vay tại trạng thái cân bằng?

  • A. Tiết kiệm quốc dân tăng 750 tỉ đồng.
  • B. Tiết kiệm quốc dân tăng 1000 tỉ đồng.
  • C. Tiết kiệm quốc dân tăng ít hơn 750 tỉ đồng.
  • D. Tiết kiệm quốc dân không thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101812

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON