YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tiền tệ tăng khi?

  • A.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) bán trái phiếu chính phủ.
  • B.  Chính phủ Việt Nam bán trái phiếu cho các NHTM.
  • C. NHNN mua USD Mỹ trên thị trường ngoại hối.
  • D. Câu 2 và 3 đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON