• Câu hỏi:

  Xe thứ hai đi chậm hơn xe thứ nhất là 15km/h. Nếu gọi vận tốc xe thứ hai là x (km/h) thì vận tốc xe thứ nhất là:

   

  • A. x - 15 (km/h)
  • B. 15x (km/h)
  • C. x + 15 (km/h)
  • D. 15:x (km/h)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì xe thứ hai đi chậm hơn xe thứ nhất là 15 (km/h) nên vận tốc xe thứ nhất nhiều hơn vận tốc xe thứ hai là 15 (km/h)

  Do đó nếu vận tốc xe thứ hai là x (km/h) thì vận tốc xe thứ nhất là x + 15 (km/h)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC