ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xe thứ hai đi chậm hơn xe thứ nhất là 15km/h. Nếu gọi vận tốc xe thứ hai là x (km/h) thì vận tốc xe thứ nhất là:

   

  • A. x - 15 (km/h)
  • B. 15x (km/h)
  • C. x + 15 (km/h)
  • D. 15:x (km/h)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì xe thứ hai đi chậm hơn xe thứ nhất là 15 (km/h) nên vận tốc xe thứ nhất nhiều hơn vận tốc xe thứ hai là 15 (km/h)

  Do đó nếu vận tốc xe thứ hai là x (km/h) thì vận tốc xe thứ nhất là x + 15 (km/h)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF