• Choose the correct answer

  Câu hỏi:

  “Why did you buy all this sugar and chocolate?”

  “I_____________ a delicious desert for dinner tonight”

  • A. make
  • B. will make
  • C. am going to make
  • D. will have make

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC