• Câu hỏi:

  What horse you ________________________ tomorrow?

  • A. do you ride
  • B. will you ride
  • C. did  you ride
  • D. are you going to ride

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC