• Câu hỏi:

  Which of the following could be the best title of the passage?

  • A. How To Be a Good Language Learner
  • B. How To Be a Good Teacher
  • C. A New Way of Language Learning
  • D. Dr. Lee’s Ideas

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC