YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tư cách chấm dứt  thành viên của DN trong các trường hợp nào?

  • A. Thành viên đã chuyển nhượng hết vốn góp của mình cho người khác
  • B. Thành viên chết
  • C. Khi điều lệ DN qui định
  • D. Tất cả đều đúng  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON