YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lọai hình doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm vô hạn về số vốn?

  • A. Cty TNHH
  • B. DNTN  
  • C. Nhóm Cty
  • D. Cty hợp danh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON