• Câu hỏi:

  Trước khi cho quạt làm việc ta cần kiểm tra những nội dung gì ?

  • A. Kiểm tra phần cơ
  • B. Kiểm tra phần điện
  • C. Kiểm tra dây điện
  • D. A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC