• Câu hỏi:

  Trong phong trào Ngũ Tứ quần chúng giương cao khẩu hiệu gì? 

  • A. Trả quyền độc lập cho người Trung Quốc
  • B. Phế bỏ các điều ước đã kí với nhà Thanh
  • C. Trung Quốc của người Trung Quốc
  • D. Các nước đế quốc rút khỏi Trung Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC