• Câu hỏi:

  Đầu thế kỉ XX, ở Đông Nam Á nước nào thoát khỏi tình trạng thuộc địa, nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân? 

  • A. Philippin
  • B. Indonexia
  • C. Miến Điện 
  • D. Thái Lan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC