YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt(III) oxit và thu được 11,2 gam sắt.

  Viết phản ứng hóa học xảy ra.

  Tính khối lượng sắt(III) oxit đã phản ứng.

  Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (đktc).

  Lời giải tham khảo:

  PTHH:

  Fe2O3 + 3H→ 2Fe + 3H2O (1)

  0,1         0,3 ← 0,2

  Ta có: nFe = 11,2/56 = 0,2 (mol)

  Từ (1) → nFe2O= 0,1 (mol) → mFe2O3= 0,1.160 = 16 (gam)

  Từ (1) → nH= 0,3 (mol)

  → VH2= 0,3.22,4 = 6,72 (lít)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON