• Câu hỏi:

  Trình tự cứu người bị tai nạn điện là : 

  • A. Sơ cứu nạn nhân →Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện →  Đưa đến bệnh viện
  • B. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → Sơ cứu nạn nhân → Đưa đến bệnh viện
  • C. Đáp án A và B đều sai
  • D. Đáp án A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Trình tự cứu người bị tai nạn điện:

  • Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện → Sơ cứu nạn nhân → Đưa đến bệnh viện​

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC