YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trình tự các bước tiến hành phần thân bài của bài văn nghị luận bàn về một ý kiến về văn học là:

  • A. Giải thích, làm rõ vấn đề → Bàn bạc, khẳng định vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề. 
  • B. Bàn bạc, khẳng định vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Dẫn dắt vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề.
  • C. Dẫn dắt vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề.
  • D. Mở rộng, nâng cao vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Dẫn dắt vấn đề.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF