YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trình tự các bước tiến hành phần thân bài của bài văn nghị luận bàn về một ý kiến về văn học là:

  • A. Giải thích, làm rõ vấn đề → Bàn bạc, khẳng định vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề. 
  • B. Bàn bạc, khẳng định vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Dẫn dắt vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề.
  • C. Dẫn dắt vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề.
  • D. Mở rộng, nâng cao vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Dẫn dắt vấn đề.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON