ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không nói đúng yêu cầu của làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học?

  • A. Nắm rõ nhận định, nội dung của nhận định đề cập đến.
  • B. Cần có những hiểu biết về văn học.
  • C. Chỉ cần sử dụng duy nhất thao tác lập luận giải thích là đủ.
  • D. Nắm rõ tính hiện thực, tính nhân đạo, ngôn ngữ văn học.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1