YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không nói đúng yêu cầu của làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học?

  • A. Nắm rõ nhận định, nội dung của nhận định đề cập đến.
  • B. Cần có những hiểu biết về văn học.
  • C. Chỉ cần sử dụng duy nhất thao tác lập luận giải thích là đủ.
  • D. Nắm rõ tính hiện thực, tính nhân đạo, ngôn ngữ văn học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF