AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Today we can see _____.

  • A. all of the seven wonders of the world
  • B. the Hanging Gardens
  • C. only the Great Pyramid of Giza
  • D. five of the seven wonders of the world

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>