YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực chất sự  trao đổi khí ở phổi và tế bào là:

  • A. Sự tiêu dùng O2 ở tế bào cơ thể
  • B. Sự thay đổi nồng độ các chất khí
  • C. Chênh lệnh nồng độ các chất khí dẫn đến khuếch tán
  • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA