YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp nào? 

  • A. đẩy axit 
  • B. đẩy nước
  • C. đẩy không khí 
  • D. Đẩy nước hoặc đẩy không khí. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước hoặc đẩy không khí

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12921

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA