YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  They couldn’t help _______________ when they heard the little boy singing a love song.

  • A. laughing
  • B. to laugh
  • C. laugh
  • D. laughed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON