YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  I have read a ________ book. It made me _________ at the immigrants.

  • A. fascinated - surprising
  • B. fascinated - surprised
  • C. fascinating - surprised
  • D. fascinating - surprising

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON