AMBIENT
 • Câu hỏi:

  There are lots of ____ that are prohibited in European Union and many developed countries around the world, are not banned, but in fact regulated safe in the US. 

  • A. preservative
  • B. preservatives
  • C. preservation
  • D. preservationist

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>