YOMEDIA
 • Choose the correct option for each gap in the sentences

  Câu hỏi:

  The US is a ______ country with over 80 ethnic groups.

  • A. multi-cultural
  • B. bi-lingual
  • C. rich
  • D. ethnic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>