AMBIENT
 • Choose the best option to complete the sentence

  Câu hỏi:

  Tet is an occasion for family…………. in Viet Nam.

  • A. visiting
  • B. meeting
  • C. reunions
  • D. seeing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>