RANDOM
 • Câu hỏi:

  The Statue of _____ , which has become a symbol of freedom, is situated in New York harbor.

  • A. four American presidents
  • B. Liberty
  • C. Alcatraz
  • D. Empire State

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA