ADMICRO
 • Câu hỏi:

  The council should be able to help families who have no accommodation = _______.

  • A. a place to live
  • B. a place to watch sport matches
  • C. a place to buy meal and eat it 
  • D. a place to work

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA