ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của HIV ?

  • A. ADN
  • B. ARN
  • C. Prôtêin
  • D. Tất cả các phương án còn lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON