ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào ở tai trong có vai trò thu nhận các kích thích sóng âm ?

  • A. Ống bán khuyên
  • B. Ốc tai
  • C. Bộ phận tiền đình
  • D. Tất cả các phương án còn lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77525

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON