YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thân nhiệt là gì? 

  • A. Là nhiệt độ cơ thể
  • B. Là quá trình tỏa nhiệt của cơ thể
  • C. Là quá trình thu nhiệt của cơ thể 
  • D. Là quá sinh trao đổi nhiệt độ của cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể. Có thể đo thân nhiệt bằng nhiệt kế.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134898

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON