AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào? Vì sao?

  Lời giải tham khảo:

  Trong quá trình rơi cơ năng của vật tồn tại ở 2 dạng:

  -         Vật có thế năng hấp dẫn vì nó có độ cao

  -         Vật có động năng vì nó đang chuyển động

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>