AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đưa một vật có trọng lượng P= 500N từ mặt đất lên độ cao 50cm.

  a. Tính công đưa vật lên theo phương thẳng đứng?

  b. Dùng ván nghiêng dài 2m để đưa vật lên thì cần lực kéo nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Bỏ qua ma sát giữa vật và ván nghiêng.

  c. Dùng tấm ván khác cũng có độ dài 2m. Nhưng do có ma sát nên lực kéo vật bằng ván nghiêng này là 150N. Hãy tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng và độ lớn của lực ma sát?

  Lời giải tham khảo:

  a. Công đưa vật lên trực tiếp : A = P. h

                                         =500. 0,5=  250 (J)

  b. Công kéo vật dùng mặt phẳng nghiêng:

                         A’= F. L = 2.F

  - Theo định luật về công:  A= A’

  Nên:  2F = 250

  ⇒ F = 125 (N)

  c. Công kéo vật bằng mặt phẳng nghiêng trong trường hợp này:

  A’’ = F’. L = 150.2= 300 (J)

  - Hiệu suất mặt phẳng nghiêng:

  H= A/ A’’ = 250/300 = 0,833= 83,3%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA